İŞKUR Başvuruları Başladı

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde Temizlik Görevlisi işinde 600, Güvenlik Görevlisi işinde 208 katılımcıya yönelik olarak 9 ay süreli düzenlenecek olan Toplum Yararına Programlar (TYP) için katılımcı başvuruları 17-21 Eylül 2020 tarihleri arasında internet üzerinden alınacak. Katılımcı Şartları aşağıda belirtildi.

İŞKUR Başvuruları Başladı
17 Eylül 2020 - 13:12

Çalışma ve İş Kurumu  İl Müdürlüğü ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde Temizlik Görevlisi işinde 600, Güvenlik Görevlisi işinde 208 katılımcıya yönelik olarak 9 ay süreli düzenlenecek olan Toplum Yararına Programlar (TYP) için katılımcı başvuruları 17-21 Eylül 2020 tarihleri arasında internet üzerinden alınacak. Katılımcı Şartları ise aşağıda belirtildi.

 

Katılımcı Şartları 

 1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak (TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı işsiz olmak ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamalarını ifade eder)
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak
 3. Emekli ve malul aylığı almamak
 4. Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç)
 5. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilir.
 6. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin bekâr ve çocuksuz bir kişi için hesaplanan net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz, katılmış olsa dahi programdan çıkarılırlar.
 7. TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP’nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek olan başvurular geçersiz sayılır.  Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz. Güvenlik sorgusu sonucu olumsuz çıkanlar programa başlamış olsalar dahi çıkarılırlar.
 8. Güvenlik Görevlisi alanındaki programda ilgili mevzuatı gereğince geçerli Güvenlik Görevlisi kartı sahibi olmak.  
 9. Temizlik Görevlisi alanındaki TYP’lerde 1.liste kapsamındaki kişiler (kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, engelliler, eski hükümlüler, Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar) öncelikli olup bu gruplar arasında herhangi bir öncelik bulunmamaktadır.
 10. Programa başvurular İl Müdürlüğümüzden değil İŞKUR e-şube (https://esube.iskur.gov.tr/) ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden yapılacaktır.
 11. Katılımcıların yukarıda belirtilen tüm şartları taşıması zorunludur. Yukarıda belirtilen şartları taşımadığı halde başvuru yapan ve programa başlatılan kişilerin tespiti halinde yüklenici kurum tarafından programdan çıkarılır ve gerekli diğer yaptırımlar uygulanır.
 12. Başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamayacaktır. Katılımcılar sadece bir programa başvuru yapabilirler.
 13. Programlar 5 Ekim 2020 tarihinde başlayacak, 29 Haziran 2021 tarihinde sona erecektir.
 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 0 Yorum